Proiecte finalizate

„Extindere Școala Generală clasele I-VIII, comuna Costișa, județul Neamț”

  • Contract de finanțare nr. 7640 din 02.12.2014 si 9592 din 15.05.2015.

Valoare contract de finanțare  1.683.788,56 lei.

 

 

“Modernizare drumuri comunale în comuna Costișa – obiect 1: Modernizare DC 104 si drumuri locale sat Costișa si obiect 2: Modernizare DC 117 sat Mănoaia”

  • Contracte de finanțare nr. 3257 din 07.05.2014 + acte adiționale și 9556/15.05.2015

Valoare totala investitie 4.566.790,00 lei

 

”Reabilitare, extindere, modernizare si dotare asezamant cultural, comuna Costișa”.

Share This:

Comments are closed.